Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash

Fullmäktige 15 december

Sändning från Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern, måndagen den 15 december klockan 13.00.

Typ av program: Direktsändning

Programmet sändes: 2014-12-15 13:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Inkomna rapporter och skrivelser
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Nya interpellationer och frågor
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
5. Bolagsordning Örebro Läns Flygplats
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
6. KumBro Utveckling AB - ändring av bolagsordning
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
8. Köp av fastigheterna Kumla Willengården 3 och del av Kumla Kumla 9:1
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
9. Försäljning del av Kumla 11:29
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
10. Markprissättning i Kumla kommun år 2014
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
11. Markanvisningsavtal kvarteret Hovslagaren
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
13. Avveckling stiftelsen Ida Petterssons minne
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Svar - interpellation om tiggarna i Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
18. Motion om kommunal handlingsplan mot suicid - Centerpartiet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
19. Motion om uppförande av trafikspegel i korsning Östra drottninggatan/odengatan - Sverigedemokraterna
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
20. Motion om upprätta trygghetszoner i Kumla kommun - Sverigedemokraterna
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
21. Motion om ursprungsmärkning av matsedeln på skolor i Kumla kommun - Sverigedemokraterna
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
22. Motion om införande av tiggeriförbud i Kumla - Sverigedemokraterna
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
23. Motion om införande av självförsvarskurs för kvinnor i Kumla samt information om våld i nära relationer - Sverigedemokraterna
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
24. Medborgarförslag angående skatepark
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
25. Valärenden mm
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.