Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash

Fullmäktige 15 oktober

Sändning från Kumla kommunfullmäktige från Folkets Hus, måndag 15 oktober.

Typ av program: Direktsändning

Programmet sändes: 2018-10-15 18:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Inkomna skrivelser och rapporter till kommunfullmäktige
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Rapport från revisionen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
5. Nya interpellationer, frågor och motioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
9. Regler för anvisning och försäljning av tomter genom Kumla kommuns tomtkö
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
10. Arbetsordning för kommunfullmäktige 2018-2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
11. Redovisning av medborgarförslag och motioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Medborgarförslag om kravställan vid kommunal upphandling av livsmedel
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
16. Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet vid gångbanan som korsar Köpmangatan vid infart till Skogsbacken
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
17. Medborgarförslag om lekplats för personer med funktionsvariation
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
18. Medborgarförslag om motionsspår
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
19. Medborgarförslag om utegym
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.