Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash

Fullmäktige 17 november

Sändning från Kumla kommunfullmäktige i Kumla Folkets Hus, Teatern, måndagen den 17 november klockan 17.00.

Typ av program: Direktsändning

Programmet sändes: 2014-11-17 17:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Val av ledamöter och ersättare Kommunstyrelsen för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Val av kommunalråd för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Val av oppositionsråd för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
5. Val av revisorer för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
6. Val av ledamöter och ersättare Nämnden för livslångt lärande för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
7. Val av ledamöter och ersättare Socialnämnden för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
8. Val av ledamöter och ersättare Samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
9. Val av ledamöter och ersättare Myndighetsnämnden för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
10. Val av ledamöter och ersättare Kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
11. Val av ledamöter och ersättare Valnämnden för mandatperioden januari 2015 - december 2018
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
13. Val av ledamöter och ersättare Kumla Fastigheter AB styrelse samt ombud vid bolagsstämma
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
14. Val av ledamöter och ersättare Sydnärkes lönenämnd
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Val av Överförmyndare
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
17. Val av ledamöter och ersättare för övriga kommunala förtroendeuppdrag
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
18. Ordning för inkallande av ersättare i nämnderna och kommunstyrelse
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
19. Val av lekmannarevisorer
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
20. Val av kommunfullmäktiges valberedning
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
21. Val av nämndemän för perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
22. Inkomna skrivelser och rapporter
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
23. Skattesats 2015
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
24. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
25. Kultur- och fritidspolitiskt program
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
26. Nytt samverkansavtal och reglemente – gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
27. Medborgarförslag angående ombyggnad av väg till Fjugesta
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
28. Medborgarförslag gällande Stene brunn
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
29. Medborgarförslag om att låta Yxhults huvudkontor bli en plats där kulturverksamma kan samlas
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
30. Medborgarförslag om ett övergångsställe över Kvarngatan, vid korsningen Kvarngatan/Nygatan
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
31. Valärenden m.m
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.