Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash

Fullmäktige 18 juni

Sändning från Kumla kommunfullmäktige från Folkets Hus, måndag 18 juni.

Typ av program: Direktsändning

Programmet sändes: 2018-06-18 18:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Rapport från revisionen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Inkomna skrivelser och rapporter
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Nya interpellationer, frågor och motioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
5. Årsredovisning 2017 Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
6. John Norlander-gymnasiets organisation och verksamhet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
7. Försäljning av kvarteret Jägaren
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
8. Försäljning av fastighet Trilobiten
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
9. Återkallande av ansvarig förvaltare för naturreservatet Hult
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
10. Reglemente för kommunstyrelsen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
11. Reglemente för nämnd för livslångt lärande
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
12. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
13. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
14. Reglemente för myndighetsnämnden
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Reglemente för socialnämnden
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
16. Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2019-2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
17. Kommunalt partistöd 2019-2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
18. Reviderad bolagsordning för Drivbänken i Örebro AB
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
19. Begäran om anslag och genomförandebeslut för exploateringsområdet Gladan
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
20. Fördjupat planprogram för Det gröna Sörby
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
21. Taxa för flytt av fordon i Kumla kommun
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
22. Kostpolitiskt program för Kumla kommun
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
23. Svar på motion från Centerpartiet om laddstolpar
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
24. Interpellation från Carina Riberg (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Andreas Brorsson (S) om information till berörda vid ombyggnad av Skolvägen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
25. Interpellation från Carina Riberg (MP) till nämnd för livslångt lärande ordförande Oskar Svärd (M) om fördelning av elever och presentation av skolorna i Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
26. Interpellation från Christian Lahesalu (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Stefan Svensson (S) om ny fritidsgård i Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
27. Fråga från Carina Riberg (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Stefan Svensson (S) om rutiner vid bränder och sättningar i Kvarntorpshögen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
28. Fråga från Britt Eklöf (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Stefan Svensson (S) om information gällande att beträda Kvarntorpshögen på egen risk
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
29. Fråga från Jan Engman (C) till kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) om kommunstyrelsens roll i arbetet med översiktsplan
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
30. Fråga från Per Holm (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Andreas Brorsson (S) om verkställande av motion
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
31. Fråga från Per Holm (KD) till ordförande i myndighetsnämnden Åsa Windahl Alin (M) om myndighetsnämndens agerande i samband med framtagande av samverkansavtal gällande täckning av Kvarntorpshögen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
32. Motion från Kristdemokraterna om att tillsätta en skol- och utbildningskommission
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
33. Motion från Liberalerna om att införa en medborgarapp för snabb och tillgänglig information
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
34. Medborgarförslag om ändring av skyddsräck i gångtunnel under järnvägen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
35. Medborgarförslag om trafiksäker infart till Fågelhaget/Kappetorp vid väg 52
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
36. Medborgarförslag om anläggande av padelbana
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
37. Valärenden m. m.
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.