Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash

Fullmäktige 18 mars

Sändning från Kumla kommunfullmäktige från Folkets Hus, måndag 18 mars.

Typ av program: Direktsändning

Programmet sändes: 2019-03-18 18:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Nya interpellationer, frågor och motioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Rapport från revisionen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Inkomna skrivelser och rapporter
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
6. Ombudgeteringar 2018 till 2019
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
10. Avtal m.m. om webbsändningar av Kommunfullmäktige
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
11. Arbetsordning för Sydnärkegruppen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
12. Taxa för Plan- och geodataenheten
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
13. Rättelse av beslut om Partistöd 2019
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
14. Upphävande av Handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i arbetslivet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Upphävande av Regler för kommunens uppvaktning av anställda och förtroendevalda
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
19. Medborgarförslag att telefonnummer till enheterna på Skogstorpsskolan ska finnas i Infomentor.
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
20. Medborgarförslag att plastförpackningar ska hanteras i hushållssoporna
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
21. Medborgarförslag om byggande av en ridanläggning
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.