Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash
Alternativ videoström

Fullmäktige 21 september

Sändning från Kumla kommunfullmäktige i Skogstorpskolan, måndagen den 21 september.

Typ av program: Direktsändning med eftervisning

Programmet sändes: 2015-09-21 18:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Nya interpellationer och frågor
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Inkomna skrivelser och rapporter
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Svar på medborgarförslag om vägföreningarnas situation
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
6. Delårsrapport 2015 för VA-verksamheten
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
8. Loviselund etapp II och Ryttartorpet etapp III - begäran om anslag och uppstartsbeslut - nytt exploateringsområde
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
12. Begäran om tilläggsanslag för inköp av inventarier i samband med gemensam tjänstemannaorganisation inom miljö- och byggområdet för Kumla-Hallsberg
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
14. Frister för sotning inom Nerikes Brandkår
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Vingåkers kommuns inträde i taxe- och avgiftsnämnden
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
17. Svar på motion från Kristdemokraterna om parkbänkar
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
18. Svar på motion från Miljöpartiet om boende för studenter samt förbindelse Kumla - Örebro universitet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
21. Motion från Socialdemokraterna om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
22. Motion från Folkpartiet om handlingsplan för fattiga EU-medborgare
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
23. Motion från Folkpartiet om att låta skolornas behov avgöra resurstilldelningen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
24. Motion från Folkpartiet om införandet av laddstolpar
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
25. Medborgarförslag om flaggning med Kumla kommuns flagga vid alla kommunala verksamheter som idag har flaggstång
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
26. Medborgarförslag om ny beachvolleybollplan
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
27. Medborgarförslag om att Norrgårdens skola ska vara kvar som filial till Kumlaby skola
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
28. Återtagande av motion om avskaffandet av VIP tomter
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
29. Val av nämndemän till Örebro tingsrätt
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
32. Ändrat datum för kommunfullmäktige i januari 2016
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.