Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash

Fullmäktige 26 november

Sändning från Kumla kommunfullmäktige från Folkets Hus, måndag 26 november.

Typ av program: Direktsändning

Programmet sändes: 2018-11-26 15:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Inkomna skrivelser och rapporter till kommunfullmäktige
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Inkomna avsägelser
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Rapport från revisionen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
5. Nya interpellationer, frågor och motioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
9. Fastställande av skattesats 2019
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
13. Investeringsmedel för åtgärder i Kyrkskolan för anpassning till lokal för Ung fritid
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
15. Regler för kontroll av ekonomiska transaktioner
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
16. Regler för intern kontroll
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
17. Återrapportering av uppdrag - förprojektering för om- och tillbyggnad Kumlaby skola
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
19. Taxa för bygglov och strandskydd
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
20. Tillägg till arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
21. Förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
22. Reviderade sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
25. Svar på interpellation från Cristoffer Stockman (C) till kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) om bluffakturor
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
26. Motion från Sverigedemokraterna i Kumla angående skolorna i Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
27. Medborgarförslag om att göra Badhusgatan till en gång- och cykelväg
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
28. Medborgarförslag om hur Kumla kommun tänker hjälpa Folkatorps ridskola för att kunna driva föreningen vidare
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
29. Medborgarförslag om att bygga hundgård mellan lekparken vid Romarebäcken och Yxhultsvägen, Hällabrottet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
30. Medborgarförslag om parkeringsförbud på Gärdesgatan
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
32. Val av kommunalråd för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
33. Val av oppositionsråd för mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
34. Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
35. Val av ledamöter, ersättare och presidium till nämnd för livslångt lärande 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
36. Val av ledamöter, ersättare och presidium till socialnämnden för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
37. Val av ledamöter, ersättare och presidium till samhällsbyggnadsnämnden för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
38. Val av ledamöter, ersättare och presidium till myndighetsnämnden för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
39. Val av ledamöter, ersättare och presidium till kultur- och fritidsnämnden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
40. Val av ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande till valnämnden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
41. Val av ledamöter och ersättare till Kumla Bostäder AB:s styrelse, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande samt ombud vid bolagsstämma
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
42. Val av ledamöter och ersättare till Kumla Fastigheter AB:s styrelse, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande samt ombud vid bolagsstämma
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
43. Val av ledamöter och ersättare till KumBro-koncernens styrelse, vice ordförande samt ombud vid bolagsstämma
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
44. Val av ledamot och ersättare till Sydnärkes lönenämnd för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
45. Val av ledamot och ersättare, ordförande, till överförmyndarnämnd för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
46. Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
47. Val av ledamöter, ersättare och stämmoombud till Pekum AB för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
49. Val av ledamöter, ersättare och stämmoombud till Vätternvatten AB
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
50. Val av ledamot och stämmommbud till Örebro läns flygplats AB
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
51. Val av ledamöter, ersättare och stämmoombud till Drivbänken i Örebro AB
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
52. Val av ledamot och stämmoombud till Biogasbolaget i Mellansverige AB
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
53. Val av ledamöter och ersättare för övriga kommunala uppdrag
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
54. Val av lekmannarevisorer
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
55. Övriga valärenden
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
56. Kumla kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2019-2023
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.