Videon kan inte spelas upp

Det går inte att spela upp den här videon. Antingen är videon inte tillgänglig eller så kan din webbläsare inte spela upp videon. Ibland behöver webbläsaren Flash-plugin installerad. Vi rekommenderar därför att du laddar ner Adobe Flash-plugin samt den senaste versionen av din webbläsare.

Ladda ner Flash

Fullmäktige 27 nov

Sändning från Kumla kommunfullmäktige från Folkets Hus, måndag 27 november.

Typ av program: Direktsändning

Programmet sändes: 2017-11-27 15:00

1. Kungörelse samt upprop, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
2. Nya interpellationer och frågor
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
3. Rapport från revisionen
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
4. Inkomna skrivelser och rapporter
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
5. Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
6. Borgensramar för företagen i KumBrokoncernen och ny borgensram för Kumla Fastigheter AB
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
7. Ägardirektiv för Kumla Bostäders ägande i PeKum AB
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
9. Förslag till ändringar i förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
10. Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
11. Ändrad organisatorisk hemvist för taxe- och avgiftsnämnden i Hallsbergs kommun
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
12. Program för gröna Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
13. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
14. Svar på motion från Centerpartiet om utvecklad solkarta i hela Kumla
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
16. Medborgarförslag
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png
19. Valärenden m. m.
53e9c4f70fd18a083b93b28a_minus.png 53e9c29a017a778e64019dc5_plus.png

Fullmäktige 14 juni

Fullmäktige 22 mars

Fullmäktige 26 april

Fullmäktige 1 februari

Fullmäktige 30 november

Fullmäktige 19 oktober

Fullmäktige 7 september

Fullmäktige 8 juni

Fullmäktige 18 maj

Kommunfullmäktige 20 april

Kommunfullmäktige 23 mars

Kommunfullmäktige 27 jan

Visa mer
Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.