Kumla kommunfullmäktige

I kommunen är det kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. I Kumla kommun består den av 45 direktvalda ledamöter som väljs vart fjärde år. För perioden oktober 2014 - oktober 2018 är mandatfördelningen av de 45 platserna i fullmäktige enligt följande:

Socialdemokraterna 18
Moderaterna 8
Centerpartiet 3
Kristdemokraterna 2
Folkpartiet 5
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 5

Kommunfullmäktige tar alla viktiga beslut som rör principfrågor och utser vilka ledamöter som ska ingå i kommunstyrelsen. Andra beslut som kommunfullmäktige fattar berör bland annat kommunens budget, mål och riktlinjer för verksamheten, verksamhetsområden för kommunens nämnder och mycket mera.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten så alla är välkomna att följa sammanträdet på plats.

Kumla kommunfullmäktige | Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla | Telefon: 019-58 80 00 | E-post: servicecenter@kumla.se | www.kumla.se |
Kumla kommun står bakom innehållet på denna sida och äger därtill rättigheterna för webbsändningen.