Länsradion | Länsradion i Örebro län | Telefon: 019-55 55 266 | E-post: redaktion@lansradion.se | www.länsradion.se | Sändningarna från Radio 94,3