Länsradion | Länsradion i Örebro län | Telefon: 0214-90 50 60 | E-post: redaktion@lansradion.se | www.länsradion.se | Sändningarna från Radio Sydnärke Askersund